Välkommen till MiljöKonsult Bengt Gustafson

Miljö- och kvalitetssäkring ...

.. är idag högaktuellt inom åkerinäringen. Många företag satsar hårt på kvalitet, miljökunnande och miljösäkring. Resultatet blir ofta rationellare verksamhet, bättre ekonomi, interna miljöförbättringar, nya uppdrag och en positiv inställning hos kunder och allmänhet. » Läs mer    


 

Förarutbildning
- För transport av farligt
gods på väg, enligt 
MSB:s normer.
» Läs mer

 Trafiksäkerhet
- I åkerinäringen har
trafiksäkerhet, TS, alltid varit
en central fråga.
» Läs mer

 Hälsa
- Systematiskt arbetsmiljöarbete,
ett ofta eftersatt arbete för ökad
trivsel och effektivitet.
» Läs mer